Skip to main content

LID WORDEN

LID WORDEN

hoe lid worden van K.A.O.B.

  1. Home
  2. >
  3. Federatie
  4. >
  5. Lid worden

LIDGELDEN “DE VOGELWERELD” 2024

Betalingen: alle betalingen gebeuren via het rekeningnummer IBAN: BE21 7310 5836 7703 BIC  KREDBEBB “De Vogelwereld” te 1190 Brussel

(Enkel dit rekeningnummer gebruiken voor het betalen van de leden) Indien op een verkeerd rekeningnummer, kunnen de leden niet actief gezet worden;

Aangesloten bij een Belgische vereniging

1.Wonend in België, prijs van de vereniging betreffende:

lidgeld zonder maandblad, digitaal maandblad, lidgeld met maandblad (+ digitaal)

2. Wonend in het buitenland (EU): prijs van de vereniging betreffende:

lidgeld zonder maandblad, digitaal maandblad, lidgeld met maandblad (+digitaal)

Lidgeld vereniging blijft behouden op 20 Euro en wordt automatisch meegerekend bij de eerste betaling lidgelden.
3. Je bent inwoner van België zonder een tijdschrift: clubtarief.

INDIVIDUELE LEDEN

1. Enkel digitaal maandblad: 20 Euro/jaar
2. Individueel  lid met maandblad (+digitaal):wonend in België: 37 Euro/jaar

3. Individueel lid met maandblad (+digitaal): uit een EU-land en Zwitserland en Verenigd Koninkrijk: 52 Euro/jaar

4. Individueel lid met maandblad (+digitaal): buiten de EU: 70 Euro/jaar

Als individueel lid neem je best contact op met de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt verzorgd door Nicole Plugers en is te bereiken via email: leden@aobbel.be of op het nummer GSM: +32(0)491/52.00.51

BELANGRIJK!

Leden die het lidgeld betalen tussen 16 december en 15 februari zullen alle tijdschriften ontvangen maar weliswaar op een uitgestelde basis.
Leden die het lidgeld betalen tussen 16 februari en 15 maart zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf april.
Leden die het lidgeld betalen tussen 16 maart en 15 april zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf de maand mei.
Ieder lid die alsnog de verschenen tijdschriften wenst te ontvangen moet een supplement betalen van 5 euro voor de betalingen na 16 februari.
Deze maatregel geldt niet voor de nieuwe leden daar zij alle tijdschriften zullen toegestuurd krijgen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com