Skip to main content
vogelgriepwetgeving algemeen

Vogelgriep update 06/2023

By juni 13, 2023No Comments

BELGIË HERWINT INTERNATIONAAL ZIJN ZIEKTEVRIJE STATUS

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) heeft de zelfverklaring van de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee die België had ingediend goedgekeurd en erkent bijgevolg de ziektevrije status van ons land. De WOAH heeft deze zelfverklaring gepubliceerd op 30 mei 2023.

  • De zelfverklaring kan worden geraadpleegd op de website van de WOAH.
  • Het attest van de Chief Veterinary Officer (CVO) waarin wordt verklaard dat het Belgisch pluimvee vrij is van hoogpathogene aviaire influenza is ook beschikbaar via deze link.

Ondanks een kortstondige kalmere periode en een tijdelijke versoepeling van de maatregelen tijdens de zomerperiode van 2022 noopte een nieuwe golf van vogelgriep tot een versterking van de preventieve maatregelen. Dit hield in dat alle houders van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels die geregistreerd zijn in Sanitel extra bioveiligheidsmaatregelen dienden toe te passen (zie persbericht van 5 oktober 2022).

Dankzij de versterking van deze maatregelen bij pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels, hebben we het aantal haarden van vogelgriep in België kunnen beperken. In 2022 en in 2023 werden in België respectievelijk 29 en 15 haarden bevestigd bij houders van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels.

Aangezien de laatste uitbraak bij pluimvee dateert van 24 februari 2023, kwamen we in aanmerking om onze ziektevrije status voor HPAI bij de WOAH terug te krijgen. Deze herwinning van onze ziektevrije status zal ons in staat stellen om een groot aantal embargo’s op te heffen en onze export te hervatten.

Maar opgelet, voorzichtigheid blijft geboden!

In Europa blijft het virus nog steeds actief circuleren in wilde vogelpopulaties, maar ook bij pluimvee en in gevangenschap gehouden  vogelsMomenteel worden in België nog steeds regelmatig gevallen van HPAI bevestigd in wilde vogelpopulaties en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft dus reëel.

Vroeger verdween het virus tijdens het voorjaar met de trek van grote groepen watervogels naar hun broedgebieden in Azië. Maar sinds de laatste jaren duurt de ziekte langer, waardoor nu ook de infectiedruk aanhoudt.

In mei 2022, tijdens de periode waarin de vogelgriepepidemie aan kracht had ingeboet, had België ook al zijn ziektevrije status voor HPAI bij de WOAH weten te herwinnen. Spijtig genoeg waren we die ziektevrije status enkele maanden later, in september van hetzelfde jaar, alweer opnieuw kwijt. Dit bracht wederom sterke beperkingen met zich mee voor onze export van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen. Het is dus meer dan ooit belangrijk om nog meer in te zetten op waakzaamheid en strikte bioveiligheidsmaatregelen te blijven toepassen om deze ziektevrije status te behouden.

De maatregelen die momenteel van toepassing zijn in België kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV via deze link. Deze worden geleidelijk aan bijgewerkt al naargelang de gebeurtenissen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com